Audymetr (ang. audimeter)

Audymetr to urządzenie stosowane w badaniach telemetrycznych i wykorzystywane do pomiaru wielkości widowni, rejestracji programów i stacji wybieranych przez pojedynczego telewidza oraz czasu przeznaczonego na ich oglądanie. Audymetr instalowany jest przy odbiorniku telewizyjnym w gospodarstwach domowych wybranych do badania telemetrycznego. Dane zarejestrowane w audymetrze przesyłane są systematycznie do firmy realizującej badanie i zbiorczo analizowane.