Badania budżetu czasu (ang. time-budget studium)

Badania budżetu czasu polegają na tym, że osoby w nich uczestniczące mają za zadanie rejestrować informacje o przeciętnej długości czasu przeznaczonego na wybrane codzienne zajęcia: naukę, pracę, dojazd do pracy i powrót z niej, zakupy domowe, zajęcia domowe, rozrywkę itp. Informacje te gromadzone są w specjalnych dzienniczkach, w których uczestnicy badania zapisują kolejność i czas trwania poszczególnych zajęć wykonywanych w ciągu dnia.

Badania budżetu czasu realizowane są zwykle na zlecenie instytucji rządowych i społecznych. Celem takich badań jest opis stylów życia i sposobów, w jaki ludzie organizują sobie życie codzienne oraz zarządzają czasem przeznaczonym na poszczególne zajęcia. Badania budżetu umożliwiają w rezultacie ocenę poziomu życia ludności oraz istniejącego zróżnicowania (np. pomiędzy ludnością wiejską i miejską).