Badania aktywne (ang. action research)

Badania aktywne polegają na tym, że jego realizatorzy nie ograniczają się jedynie do opisu obserwowanych zjawisk, ale dążą również do zmiany sytuacji. Badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych, wspólnotach, instytucjach, przedsiębiorstwach itp. Realizowane są za pomocą wielu technik i metod badawczych: obserwacji uczestniczącej, wywiadów osobistych, wywiadów grupowych, studiów przypadków, ewaluacji itp.

Badania mogą trwać przez dłuższy okres czasu; badacze uczestniczą w życiu społeczności lub przedsiębiorstwa, współpracują z ich liderami w celu ustalenia sposobów rozwiązania problemu. Po upływie określonego czasu od wprowadzenia przyjętych rozwiązań, następuje ostatni etap badań aktywnych: sprawdzenie, czy dokonane zmiany przyniosły oczekiwany rezultat.