Badania cenowe (ang. pricing research)

Badania cenowe dotyczą najczęściej takich zagadnień jak dopasowanie ceny do oczekiwań i możliwości klientów, ich reakcje na proponowaną zmianę ceny produktu itp.

Badania cenowe podejmowane są często przy okazji wprowadzenia nowych produktów na rynek lub modyfikacji już istniejących. Innym przykładem badania cen jest price check, czyli regularny spisy cen produktów lub usług, przeprowadzony na próbie sklepów, hipermarketów i innych punktów sprzedaży.