Badania czasu wolnego (ang. leisure studies)

Badania czasu wolnego polegają na opisie sposobów, w jaki ludzie spędzają czas na czynnościach niezwiązanych z ich codziennymi, życiowymi obowiązkami, wynikającymi z pełnionych ról społecznych: pracą, nauką, zajęciami domowymi, wychowaniem dzieci itp.

Przedmiotem badań czasu wolnego są zatem czynności związane z rozrywką, życiem kulturalnym, wypoczynkiem, realizacją zainteresowań hobbystycznych itp.