Badania czytelnictwa prasy (ang. press readership research)

Badania czytelnictwa to ogół metod i technik badawczych, których wspólnym celem jest ustalenie poziomu czytelnictwa wybranych kategorii tytułów prasowych (ogólnopolskich, regionalnych, branżowych itp.). Przedmiotem badania jest zazwyczaj: ustalenie częstości (wskaźników) czytelnictwa danego tytułu dokładny opis struktury społeczno-demograficznej czytelników danego tytułu, … Czytaj dalej