Badania historyczno-porównawcze (ang. historical-comparative research)

Badania historyczno-porównawcze to analiza jakiegoś zagadnienia, w trakcie której wykorzystuje się dokumenty, archiwa i materiały pochodzące z różnych miejsc oraz okresów historycznych. Omawiana metoda została spopularyzowana przez niemieckiego socjologa Maxa Webera (ur. 1864 – zm. 1920), który wielokrotnie prowadził studia historyczno-porównawcze rozwoju religii świata, gospodarek, ekonomi, prawa itp.
Do najbardziej znanych prac Maxa Webera, zawierających liczne przykłady zastosowanej metody, należą m.in. Etyka protestancka a duch kapitalizmu (wyd. 1905) oraz Etyka gospodarcza religii światowych (wyd. 1915 – 1919).