Badania ewaluacyjne (ang. evaluation research)

Badania ewaluacyjne prowadzone są w celu oceny efektywności programów oraz inicjatyw społecznych, realizowanych przez organizacje rządowe i samorządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa itp. Badania ewaluacyjne są często realizowane w trakcie lub po zakończeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych, dotacji państwowych itp. Pozwalają ustalić, czy projekty zostały przeprowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przyniosły oczekiwane rezultaty, a środki finansowe zostały należycie wydane.