Badania konsumenckie (ang. consumer research)

Badania konsumenckie są realizowane na zlecenie instytucji komercyjnych, sklepów, przedsiębiorstw, firm usługowych, agencji reklamowych itp. Ich uczestnikami są klienci i odbiorcy produktów i usług. Celem badań konsumenckich jest rozpoznanie opinii, reakcji i zachowań klientów, a następnie wykorzystanie uzyskanych wyników w działaniach sprzedażowych, marketingowych i promocyjnych.