Badania korelacyjne (ang. correlational research)

Badania korelacyjne realizowane są w celu ustalenia siły i kierunku zależności pomiędzy dwoma zmiennymi lub grupą zmiennych; wykorzystuje się w nich metody wnioskowania statystycznego.