Badania marketingowe (ang. marketing research)

Badania marketingowe realizowane są w celu wsparcia działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, firmy usługowe oraz inne instytucje komercyjne; dotyczą najczęściej sposobów wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, planowania strategii sprzedażowych, reklamowych i promocyjnych, rozpoznania opinii klientów itp.