Badania marki (ang. brand research)

Badania marki realizowane są w celu oceny świadomości i opisu reakcji konsumentów, związanych z odbiorem i postrzeganiem marki produktów i usług. Dotyczą najczęściej takich aspektów jak:

 1. doświadczenie marki (ang. brand experience)
 2. lojalność wobec marki (ang. brand loyalty)
 3. osobowość marki (ang. brand personality)
 4. pozycjonowanie marki (ang. brand positioning)
 5. propozycja korzyści z marki (ang. brand proposition)
 6. sedno marki (ang. brand essence)
 7. stosowanie marki (ang. brand usage)
 8. świadomość marki (ang. brand image)
 9. udział marki (ang. brand share)
 10. wartość marki (ang. brand equity)
 11. wizerunek marki (ang. brand image)
 12. znajomość marki (ang. brand awareness).