Badania międzykulturowe (ang. cross-cultural research)

Badania międzykulturowe podejmowane są w celu opisu tego samego zjawiska społecznego, ale występującego w różnych społecznościach i narodach. Przedmiotem badań międzykulturowych są najczęściej wybrane aspekty stylów życia, zachowania religijne, relacje rodzinne, relacje społeczne, postawa wobec panujących norm obyczajowych itp.