Badania mediów (ang. media research)

Badania mediów to ogół badań, wykorzystujących różne metody i techniki badawcze, których zasadniczych celem jest zbieranie i analizowanie wszelkich danych na temat zasięgu i użytkowania prasy, radia, telewizji oraz Internetu.