Badania opinii (ang. opinion surveys)

Badania opinii dotyczą najczęściej ustalenia społecznego poparcia dla partii politycznych i liderów partyjnych, zaufania do instytucji rządowych i publicznych, ocena bieżącej sytuacji społeczno-politycznej kraju, poglądów dotyczących norm, obyczajów itp.