Badania opisowe (ang. descriptive research)

Badania opisowe prowadzone są w celu ilościowej charakterystyki populacji, obiektów, zjawisk, zdarzeń itp.