Badania niereaktywne (ang. non-reactive research)

Badania niereaktywne polegają na analizie dokumentów, archiwów, sprawozdań oraz innych źródeł pisanych. Metody stosowane w badaniach niereaktywnych to m.in.: analiza treści (ang. content analysis), desk research oraz badania historyczno-porównawcze (ang. historical-comparative research). Nazwa badań bierze się stąd, że w trakcie ich realizacji nie ma potrzeby angażowania jakichkolwiek uczestników badania; nie dochodzi zatem do interakcji pomiędzy badaczami, a osobami badanymi.