Badania panelowe (ang. panel study)

Badania panelowe prowadzone są w sposób ciągły, na tej samej grupie osób lub innych obiektów (gospodarstw domowych, sklepów itp.). W celu zapewnienia jakości wyników, co pewien czas część osób biorących udział w badaniu może podlegać losowej wymianie.