Badania pełne (ang. complete inquiries)

Badania pełne obejmują wszystkie dostępne jednostki wchodzące w skład populacji badanej. Przykładem badania pełnego jest powszechny spis statystyczny.