Badania podłużne (ang. longitudinal research)

Badania podłużne prowadzone są w celu obserwacji obiektów i zjawisk w dłuższym okresie czasu.