Badania pilotażowe (ang. pilot study)

Badania pilotażowe podejmowane są przed rozpoczęciem właściwego projektu badawczego, kiedy konieczne jest przetestowanie narzędzi badawczych. W badaniu pilotażowym przeprowadza się niewielką liczbę próbnych wywiadów, w celu sprawdzenia, czy wszystkie pytania zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu są zrozumiałe dla respondentów, sensowne itd.