Badania polityczne (ang. politics research, policy research)

Badania polityczne realizowane są w celu ustalenia bieżących preferencji wyborców, przewidywanego stopnia ich poparcia dla partii, rozpoznawalności i postrzegania liderów partyjnych, znajomości i oceny programów partyjnych itp.