Badania postaw (ang. attitudes research)

Badania postaw prowadzone są w celu obserwacji, oceny i wyjaśniania zachowań oraz poglądów osób wobec innych ludzi, zjawisk, obiektów, instytucji itp.