Badania produktu (ang. product test)

Badania produktu prowadzone są w celu opisu wybranych cech produktu: jakości, opakowania, ceny, marki, wizerunku itp.