Badania przedsiębiorstw (ang. business-to-business)

Badania przedsiębiorstw prowadzone są w celu zebrania opinii na temat potrzeb danego przedsiębiorstwa, jego otoczenia konkurencyjnego, problemów związanych z funkcjonowaniem na rynku, szans i zagrożeń dla rozwoju itp.