Badania przekrojowe (ang. cross-sectional study)

Badania przekrojowe prowadzone są w celu obserwacji jakiegoś zjawiska lub obiektu w jednym konkretnie wybranym okresie czasu.