Badania przyczynowe (ang. causal research)

Badania przyczynowe prowadzone są w celu wyjaśniania zjawisk, zdarzeń, zachowań i postaw badanych osób.