Badania reaktywne (ang. reactive research)

Badania reaktywne to wszelkie badania, w których następuje interakcja pomiędzy badaczami i osobami badanymi; ich przeciwieństwem są badania niereaktywne, gdzie przedmiotem badania są rzeczy (dokumenty, statystyki, archiwa itp.).