Badania reklamy (ang. advertising research)

Badania reklamy prowadzone są w celu oceny atrakcyjności, efektywności i zasięgu różnych form reklamy, kampanii reklamowych itp.