Badania reklamy zewnętrznej (ang. outdoor research)

Badania reklamy zewnętrznej prowadzone są w celu oceny atrakcyjności, efektywności i zasięgu różnych form reklamy outdoorowej: billboardów, citylightów, słupów ogłoszeniowych. Przedmiotem badań mogą być takie zagadnienia jak: natężenie ruchu (pieszego lub samochodowego) w obszarze widoczności nośnika z reklamą, jego widoczność itp.