Badania rynku (ang. market research)

Badania rynku to ogół badań, których celem jest opis i wyjaśnianie zachowań klientów, trendów konsumenckich, funkcjonowania przedsiębiorstw, wybranych zjawisk ekonomicznych, popytu, podaży itp.