Badania satysfakcji klienta (ang. customer satisfaction studies)

Badania satysfakcji klienta prowadzone są w celu ustalenia stopnia zadowolenia klienta z oferowanych produktów i usług.