Badania segmentacyjne (ang. segmentation studies)

Badania segmentacyjne prowadzone są w celu wyodrębnienia z populacji konsumentów kilku grup klientów dających się zróżnicować wg określonych kryteriów (cech demograficznych, stylów życia, siły nabywczej, zachowań rynkowych). Badania segmentacyjne wykorzystywane są do identyfikacji grupy konsumentów szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia firm oferujących im swoje produkty lub usługi.