Badania semiotyczne (ang. semiotics research)

Badania semiotyczne polegają na wykorzystaniu do celów komercyjnych analizę symboli, mitów i znaków kulturowych, które mogą wpływać na postawy i zachowania konsumentów.