Badania terenowe (ang. field research)

Badania terenowe realizowane są w miejscu, które jest naturalnym środowiskiem dla jego uczestników; może to być miejsce zamieszkania osób badanych, ich pracy, nauki itp.