Badania użytkowania i postaw (ang. Usage&Attitude)

Badania użytkowania i postaw polegają na pomiarze zachowań i zwyczajów konsumenckich związanych z użytkowaniem wybranych produktów lub usług; inaczej nazywane badaniami Usage&Attitudes (U&A). Specyfiką tych badań jest ich wielotematyczność: analizowane są nie tylko motywy dotyczące zakupu produktu lub korzystania z usługi, ale również związane z tym emocje i poczucie korzyści odniesionych przez konsumentów. Badania użytkowania i postaw mogą być realizowane poprzez łączenie badań ilościowych i jakościowych; wykorzystywane są często do identyfikacji nisz rynkowych lub grup docelowych dla nowych produktów i usług.