Badania wizerunkowe (ang. image research)

Badania wizerunkowe prowadzone są w celu opisu emocjonalnego, społecznego i psychologicznego sposobu postrzegania osób, firm, instytucji, marek, produktów i innych obiektów.