Badania wtórne (ang. secondary research)

Badania wtórne polegają na analizie danych już istniejących i oficjalnie dostępnych (statystyk publicznych, sprawozdań i raportów rządowych, branżowych itp.).