Badania wyborcze (ang. poll research)

Badania wyborcze realizowane są w dniu wyborów (parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych itp.), w celu oszacowania wyników głosowania przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Mogą być realizowane za pomocą dwóch technik: exit poll oraz late poll.