Błąd czasu pomiaru (ang. time measurement error)

Błąd czasu pomiaru może być spowodowany jakimś zdarzeniem w trakcie przeprowadzania badania, które powoduje, że wyniki zebrane do momentu tego zdarzenia tracą nagle swoją wiarygodność, aktualność itp. Przykładem może być sytuacja, kiedy w trakcie sondażu dotyczącego poparcia dla partii politycznych wydarza się nagle jakieś dramatyczne wydarzenie np. klęska żywiołowa, ujawnienie wielkiej afery politycznej, skandal obyczajowy itp. Wyniki takiego sondażu będą obciążone w sposób szczególny błędem czasu pomiaru, ponieważ znaczna część respondentów w reakcji na to zdarzenie może zmienić nagle swoje sympatie polityczne lub wykazywać większe niezdecydowanie przy określaniu swoich preferencji politycznych .