Błąd doboru próby (ang. sample selection bias)

Błąd doboru próby popełniany jest w trakcie losowania próby badanej. Może polegać na nietrafnym zdefiniowaniu populacji badanej, wykorzystaniu nieaktualnego operatu losowania, zastosowaniu nieodpowiedniej metody losowania itp.