Błąd całkowity (ang. total error)

Błąd całkowity to suma błędu losowego oraz wszystkich pozostałych błędów nielosowych (doboru próby, braku odpowiedzi itp.).