Błąd konfirmacji (ang. confirmation bias)

Błąd konfirmacji polega na tym, że osoba realizująca jakieś badanie poszukuje przede wszystkim takich faktów, które weryfikują i potwierdzają jego hipotezy oraz założenia badawcze, a jednocześnie ignoruje to, co mogłoby temu zaprzeczać. Błąd ten został opisany po raz pierwszy w latach 60. XX wieku przez brytyjskiego psychologa Petera Wasona (ur. 1924 – zm. 2003).