Błąd losowy (ang. sampling error)

Błąd losowy przyjmowany jest z określoną wielkością dla wyników każdego badania przeprowadzonego na próbie losowej; wielkość błędu maleje wraz ze wzrostem liczebności próby. Liczebność próby w sondażach określa się zazwyczaj w taki sposób, aby maksymalny błąd losowy wynosił +/- 3%. Błąd losowy nazywany jest również błędem standardowym, statystycznym lub błędem z próby.