Sondaż (ang. survey)

Sondaż to badanie prowadzone na losowych, reprezentatywnych próbach mieszkańców całego kraju lub wybranych miast i regionów. Sondaże są powszechnie wykorzystywane do ustalania społecznego poparcia dla partii i liderów partyjnych, zaufania do rządu i instytucji publicznych, oceny bieżącej sytuacji kraju, panujących obyczajów, norm, prawa itp.