Błąd operatu (ang. sample frame error)

Błąd operatu to zafałszowanie wyników badania spowodowane cechami bazy danych, z którego została pobrana próba badana (np. baza numerów PESEL). Błąd operatu wynika najczęściej z niekompletności i nieaktualności części danych adresowych w nim zamieszczonych; to z kolei może być spowodowane zmianami miejsca zamieszkania, wyjazdami za granicę itp.