Błąd pomiaru (ang. measurement error)

Błąd pomiaru to wielkość błędu, jaką można przyjąć dla wyników badania, przy określonej liczebności próby losowej. Błąd pomiaru maleje wraz ze wzrostem liczebności próby; w sondażach liczebność próby określa się zwykle na takim poziomie, aby maksymalny błąd losowy wynosił +/- 3%.