Bramkarz (ang. gatekeeper)

Bramkarz to osoba zajmująca wysoką pozycję w jakiejś grupie lub organizacji społecznej o sztywnej, hierarchicznej strukturze zarządzania oraz przepływu informacji. Dla badaczy zainteresowanych zbadaniem takiej grupy pozyskanie bramkarza jest często czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu badawczego. Bramkarz może udostępniać badaczom informacje na temat struktury i funkcjonowania grupy, ułatwiać kontakt z jej członkami, w tym również z osobami zajmującymi wyższą pozycję, niż sam bramkarz.