Brand Party Game

Brand Party Game to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny marek produktów; uczestnicy wywiadu mają za zadanie wyobrazić sobie poszczególne marki jako osoby uczestniczące w przyjęciu i opisać ich wygląd, ubiór, zachowanie, wzajemne relacje itd.