Braki danych (ang. missing values)

Braki danych to wszystkie nieznane wartości zmiennych i nazw przypadków, znajdujące się w bazie danych, arkuszu kodowym pakietu statystycznego itp. Braki danych wynikają zazwyczaj z nieudzielenia przez respondentów odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu lub ankietach. Braki danych po wprowadzeniu do arkusza kodowego w pakiecie statystycznym mają zwykle postać pustej komórki; oznaczone są domyślnie unikatowym kodem np. –9999, zastrzeżonym wyłącznie do ich opisu. Mogą być pomijane w trakcie analizy lub zastępowane wartościami losowymi (tzw. imputacja); to z kolei umożliwia ich analizę wraz z innymi kompletnymi danymi.